Καρπός & Χέρι

Παθήσεις του Καρπού και του Χεριού:

– Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

– Ρίκνωση Παλαμιαίας Απονεύρωσης – Νόσος Dupuytren

– Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα De Quervain

– Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Τrigger finger)

– Κατάγματα του καρπού και του χεριού

– Αφαίρεση γαγγλίων, κύστεων, οζιδίων

– Σύνδρομα παγίδευσης περιφερικών νεύρων

– Οστεοαρθρίτιδα του καρπού και του χεριού